کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آتش زدن گالن های سوختبران در مرز کله گان سراوان توسط مامورین نظامی

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه،ویدئوهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی حاکی از آتش زدن گالن های سوختبران در مرز کله گان توسط نیروهای نظامی و اعتراض شهروندان این منطقه به اقدام غیرانسانی ماموران امنیتی رژیم هستند.

فقدان فرصت های شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگان های نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.