کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آتش زدن سفارت فرانسه در نیجر

روز یکشنبه ۸ مردادماه هزاران نفر از حامیان کودتاچیان در نیجر، تا روبروی سفارت فرانسه راهپیمایی کردند و سپس یکی از درهای این سفارت را به آتش کشیدند.

هزاران نفر از حامیان کودتاچیان که چند روز قبل نیجر را تحت سلطه خود درآوردند، روز یکشنبه در نیامی، پایتخت این کشور، فرانسه را که سال‌ها پیش قدرت استعماری غالب نیجر بود، محکوم کردند. بنابر بیانیه وزارت خارجه فرانسه، این کشور نیز از روز شنبه تمام کمک‌های خود در جهت توسعه نیجر و همچنین دیگر کمک‌های مالی به این کشور را به حالت تعلیق درآورد