کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آتش زدن جنگل های مریوان

روز شنبه 24 تیرماه سازمان محیط زیست مریوان گزارش داد که حدود 600 هکتار از جنگل های مریوان بر اثر توپ باران و آتش زدن عمدی عوامل رژیم در آتش سوخته است.

بر اساس این گزارش، 195 هکتار از جنگل های «کانی قولاجان» از توابع روستای بیلو از 30 خرداد تا 3 تیرماه سال جاری در آتش سوخت.همچنین جنگل های روستاهای وسنه و خیرآباد از 16 تا 18 تیرماه توسط عوامل رژیم به آتش کشیده شد و در این حادثه تقریبا 355 هکتار از جنگل های این روستاها تخریب شد.از 20 تیرماه نیز 70 هکتار دیگر از جنگل های روستای بایله توسط عوامل رژیم به آتش کشیده شد و در مجموع 600 هکتار از جنگل های مریوان تاکنون تخریب شده است.