کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آتش‌سوزی شدید و تیراندازی به زندانیان در اوین

آتش‌سوزی شدید و تیراندازی به زندانیان در اوین 1

شبنه شب 23 مهر ماه، در پی وقوع آتش‌سوزی شدید در زندان اوین و شنیده شدن صدای ممتد شلیک و آژیر خطر از این زندان، معترضان در نگرانی از وضعیت زندانیان با وجود حمله‌های نیروهای امنیتی به سمت این زندان به راه افتادند و محله‌های اطراف زندان صحنه خیزش ضد حکومتی شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، آتش‌سوزی زندان اوین از ساعت ۹ از بند ۷ این زندان شروع شد و گارد زندان به سوی زندانیان پیاپی تیر اندازی کردند. گزارش‌های رسیده حاکی است، بند هفت زندان اوین از صبح متشنج بود و چند بار در آن آژیر به صدا درآمد و با افزایش تنش‌ها صدای تیراندازی شروع شد. بر اساس این گزارش‌ها، پس از شلیک بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تیر، زندانیان برای خروج به محوطه اقدام کردند و در سالن ۴، دربها را شکستند، اما هنگامی که به آخرین درب رسیدند، گارد امنیتی در سالن‌ها شروع به شلیک گاز اشک‌آور و گاز رنگی کردند. بر اساس گزارش‌ها، حال تعدادی از زندانیان به دلیل تنفس حجم بالای دود و گاز وخیم شد و به بهداری منتقل شدند و تعدادی دیگر از زندانیان نیز در اثر اصابت تیرهای ساچمه‌ای زخمی شده و در بهداری بستری شدند. زندانیان می‌گویند دستکم چهار نفر کشته در کاور در داخل بهداری بودند به گفته شاهدان عینی، آتش به بخش‌های مختلف زندان اوین گسترش پیدا کرد و بخشی از سقف آن به دلیل شدت آتش فروریخت. در پی انتشار این خبر، گروهی از خانواده‌های زندانیان در نگرانی از وضعیت عزیزانشان به سمت اوین رفتند. با ادامه آتش‌سوزی زندان اوین، مردم با برگزاری تجمع در اطراف این زندان شعار‌های ضد حکومتی از جمله «‌مرگ بر دیکتاتور» سردادند. در مقابل، ماموران امنیتی در اتوبان یادگار در بین رانندگانی که قصد عزیمت به سمت اوین داشتند گاز اشک‌آور شلیک کردند. آتنا دائمی نیز در خصوص ادعای مقامات رژیم در خصوص آتش سوزی در کارگاه خیاطی زندان گفته است “اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر آتش‌سوزی در کارگاه‌های خیاطی دروغ است چراکه قبل از ساعت ۶ کارگاه‌ها تعطیل و آمارگیری انجام می‌شود.”