کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فرهنگیان

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۱۱ اردیبهشت فرهنگیان

komalah
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قطعنامه پایانی تجمع ۱۱ اردیبهشت را که طبق فراخوان قبلی روز یکشنبه برگزار میشود منتشر کرد. در این بیانیه آمده است امروزه در هر کجای کشور و هر گوشه جهان که سخن از معلم ایرانی باشد، ذهن می‌رود به سمت جنبشی پیشرو که......