کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فرهنگیان

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۱۱ اردیبهشت فرهنگیان

-
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قطعنامه پایانی تجمع ۱۱ اردیبهشت را که طبق فراخوان قبلی روز یکشنبه برگزار میشود منتشر کرد. در این بیانیه آمده است امروزه در هر کجای کشور و هر گوشه جهان که سخن از معلم ایرانی باشد، ذهن می‌رود به سمت جنبشی پیشرو که......