کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

صنفی

اخبار ایران

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

-
بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری از ۴۰ کشور مختلف جهان طی یک هفته گذشته، در نامه‌های اعتراضی به رهبر رژیم اسلامی، رئیس قوه قضائیه و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل، خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی زندانی شدند....