کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراضات تودەای و انقلابی

اخبار ایران

حمایت معلمان از اعتراضات بازنشستگان کشور

-
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه نهم تیر ماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات بازنشستگان کشور، همبستگی معلمان و بازنشستگان‌ را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کردند....
اخبار ایران

ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور

-
در پنجمین روز فاجعه متروپل آبادان مردم ماهشهر، ری، خوزستان، قم، شاهین شهر، امیدیه، اهواز یزد، بوشهر، تهران و اندیمشک با سر دادن شعارهای اعتراضی، درحمایت از مردم آبادان دست به تظاهرات زدند....
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

-
زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت......