کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تعدیل تعدادی از کارگران شهرداری زاهدان با خروج پیمانکار

براساس گزارشات منتشرشده روز چهارشنبه 12 مهرماه،تعدادی از کارگران شهرداری زاهدان با خروج پیمانکار بدون دریافت مطالبات خود بیکار شدند.

کارگران تعدیل شده بخشی از کارگران پیمانکاری بخش خدماتی منطقه 4 شهرداری زاهدان هستند که تقریبا از ابتدای مهرماه جاری با خروج پیمانکار بیکار شده‌ و  در بلاتکلیفی به سر میبرند.گفته می‌شود؛میانگین سابقه این کارگران 10 تا 15 سال است که تقریبا هر روز در پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر حاضر می‌شوند.به نقل از این کارگران گفته می‌شود که در حال حاضر شهرداری با این بهانه که بعد از خروج پیمانکار قبلی،بدنبال قرارداد کار با پیمانکار جدید برای ادامه کار است،کارگران را در انتظار نگه داشته است.