کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گرفتار شدن بیش از ۱۵۰۰ پناهجو در مرز بلاروس-لهستان

طبق گزارشات منتشر شده در روز دوشنبه 17 آبانماه، بیش از ۱۵۰۰ پناهجوی ایرانی، عراقی، افغانستانی و سوریه‌ای که عازم اروپا بودند، در مرز بلاروس به لهستان گیر افتاده اند.

پلیس بلاروس، اجازه بازگشت آنها به داخل کشور را نمی‌دهد و مرزبانی لهستان هم مجوز ورود را صادر نمی‌کند. اکنون ۱۵۰۰ پناهجو که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند، در سرمای طاقت فرسا، بدون هیچگونه امکاناتی بین مرز بلاروس و لهستان گرفتار شده‌اند. گفته می شود، پناهجویان خواهان توجه  سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به وضعیت آنها شده اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah