کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کاهش دستمزدهای حقیقی در انگلیس

دستمزدها در بریتانیا حتی با دو رقمی شدن تورم رکود داشته است و بدترین بحران هزینه‌های زندگی در دهه‌های اخیر را به وجود آورده است.

بر اساس گزارش موسسه “پی. دبلیو. سی” انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تورم انگلستان، میانگین دستمزد کارگران بریتانیایی در سال ۲۰۲۳ به سطح سال ۲۰۰۶ بازگردد. این موسسهِ مطالعاتی، در گزارشی، پیش‌بینی کرده است که دستمزدهای واقعی، که عامل تورم است، تا ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲ درصد دیگر در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.  این گزارش تأیید می‌کند که دستمزدها در بریتانیا حتی با دو رقمی شدن تورم رکود داشته است و بدترین بحران هزینه‌های زندگی در دهه‌های اخیر را به وجود آورده است. این منجر به اعتصابات گسترده در سراسر اقتصاد بریتانیا شده است که شامل راه آهن، مدارس، پرستاران، بیمارستان‌ها و خدمات پستی می‌شود.  روز جمعه، کارمندان اداره گذرنامه اعتصابات هشت روزه‌ای را آغاز کردند که انتظار می‌رود در سال نو به برخی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های بریتانیا نیز تسری یابد.