کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارکنان راه و حمل و نقل جاده ای کوردستان

برپایه گزارش دریافتی، کارکنان راه و حمل و نقل جاده ای  کردستان که از روز اول آبان ماه  دست به اعتصاب و بست نشینی در محل ادارات خود زده بودند روز پنجشنبه ششم آبان ماه با رسیدن به چند مورد از خواسته هایشان به اعتصاب خود پایان دادند.

روز پنجشنبه و در به دنبال تاکید دوباره کارگران بر ادامه اعتصاب، مقامات مسئول و شخص مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای درجمع کارکنان اعتصابی حضور یافته و با تعهد به این که خواسته ومطالبات مطرح شده کارکنان از همین ماه اجرایی و پرداخت می شوند، خواهان برگشتن کارکنان و رانندگان به سر کارهایشان شد. لازم به توضیح است مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای متعهد به پرداخت حق بیمه و پرداخت دستمزدها و اضافه کاری کارکنان شده وتاکید کردند که برای تغییر وضعیت کارکنان اقدامات لازم  رابا دست اندرکاران به عمل خواهند آورد. کارگران و همکاران شرکتی راهداری وحمل ونقل جاده ای نیز با این دستاورد  پایان مرحله اول  اعتصاب شش روزه خود را  اعلام کردند وبه سرکارهای خود بازگشتند. آنها اعلام کرده اند در صورت خلف وعده مقامات دوباره دست به اعتصاب گسترده تری خواهند زد.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah