کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

نارضایتی کارگران سامان کاشی

شماری از کارگران واحد تعطیل شده «سامان کاشی» بروجرد با خواست بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود روز سه شنبه دوم خرداد ماه دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، این کارخانه که چندین سال است با مشکل روبرو شده، در حال حاضر احیاء شده و براساس وعده‌های مسئولان باید راه‌اندازی می‌شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه ۴۷۰ کارگری که قبل از تعطیلی در محل کار خود مشغول کار بودند، منتظر از سرگیری فعالیت کارخانه هستند، افزود: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه کارگران از سرگیری فعالیت کارخانه است و از مقامات دولتی می خواهند هرچه سریعتر به وعده راه‌اندازی این کارخانه  عمل کنند.