کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارکنان مخابرات منطقه ای یزد و  اصفهان

کارکنان مخابرات منطقه ای یزد و اصفهان روز دوشنبه 3 مرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استانهای خود خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

معترضان خواستار پرداخت معوقه‌های قانونی پاداش بهره‌وری و اجرا شدن آیین نامه استخدامی کارکنان مخابرات مصوب سال ۱۳۸۹ می‌باشند. کارکنان مخابرات منطقه ای یزد همچنین با توجه به گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱ خواستار صدور حکم افزایش حقوق و رفع مشکلات و اختلال‌های خدمات بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی خود شدند. گفتنی است در هفته های گذشته کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل، رشت و …در برابر شرکت مخابرات شهرهای خود تجمع کردند.