کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکوم شدن زینب کاظمی در تهران

زینب کاظمی،شهروند معترض به حجاب اجباری روز پنجشنبه 16 شهریورماه توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران صادر و به زینب کاظمی ابلاغ شده است،وی از بابت اتهام “مخالفت با حجاب اجباری” به هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.این حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است.این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.زینب کاظمی 38 ساله شهروند ساکن تهران و مهندس پایه یک معماری نظام مهندسی تهران پیشتر به دلیل نداشتن “حجاب اجباری” از کاندیداتوری هیات رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران برکنار شده بود.