کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت چهار دانشجوی دانشگاه دامغان به منع موقت از تحصیل

بهاره دوانی، مبینا یعقوب‌ زاده، مهسا سلطانی و پریزاد اسماعیلی، دانشجویان دانشگاه دامغان با حکم شورای انضباطی این دانشگاه هر یک به مدت یک ترم از تحصیل منع شدند.

به گزارش منتشر شده تداوم صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال گذشته، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مدعی شده بود: «ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران “دستور عفو” دانشجویانی که در جریان اعتراضات اخیر احکام انضباطی دریافت کرده اند را صادر کرده است.» گفتنی است که احکام صادره علیه این دانشجویان توسط شورای تجدید نظر انضباطی این دانشگاه عیناً تایید شده است.