کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

مجروح شدن 4 کولبر در نوسود و پیرانشهر

بنابه گزارش دریافتی روز یکشنبه 17 آبانماه در جریان تیراندازی نیورهای همگ مرزی به سوی گروهی از کولبران در مرز نوسد دو کولبر به شدت زخمی شدند. همچنین در همین روز دو کولبر دیگر در مناطق مرزی پیرانشهر  و نوسود بر اثر انفجار مین دچار مصدومیت شد.

برپایه گزارش مزبور  ساعت 6 غروب روز یکشنبه نیروهای هنگ مرزی، گروهی از کولبران را در مرز نوسود هدف تیراندازی قرار می دهند. براثر این تیراندازی، کولبر به نام “رزگار حسینی” اھل  “بلەبزان” پاوە به همراه یکی دیگر از کولبران که اهل ثلاث باوه جانی می باشد زخمی می شوند. همچنین یک کولبر به نام “صابر خضری” 28 ساله اهل “کهنه خانه” پیرانشهر هنگام کولبری در مناطق مرزی این شهر بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق از ناحیه پا دچار قطع عضو شد. گفته می شود کولبری دیگر به نام “لقمان رحیمی” هنگام کولبری در مرز نوسود براثر انفجار مین دچار مصدومیت شد.