کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

فرا رسیدن سال ۱۴۰۱ خورشیدی مبارک

سایت کومه له فرا رسیدن نوروز و سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به بازدیدکنندگان سایت شادباش می گوید.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-