کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم قرار بازداشت برای ٧ ایرانی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری آناتولی، دادگاه کیفری استانبول در ترکیه برای ٧ تن از ٨ مظنون ایرانی، که به اتهام برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه دستگیر شده بودند، حکم قرار بازداشت صادر کردە است.

گفتە شدە کە تحقیقات “نظامی یا سیاسی” در مورد اقدامات احتمالی این شهروندان ایرانی، علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، توسط اداره تروریسم و جرایم سازمان یافته دادستانی کل استانبول ادامه خواهد داشت. همچنین در عملیات بازداشت این افراد، 3 قبضه کلت کمری، 2 دستگاه لیزر سیاه متصل به کلت کمری، 3 عدد صداخفه کن و تعداد زیادی گلوله کشف و ضبط شده است.