کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم قرار بازداشت برای ٧ ایرانی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری آناتولی، دادگاه کیفری استانبول در ترکیه برای ٧ تن از ٨ مظنون ایرانی، که به اتهام برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه دستگیر شده بودند، حکم قرار بازداشت صادر کردە است.

گفتە شدە کە تحقیقات “نظامی یا سیاسی” در مورد اقدامات احتمالی این شهروندان ایرانی، علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، توسط اداره تروریسم و جرایم سازمان یافته دادستانی کل استانبول ادامه خواهد داشت. همچنین در عملیات بازداشت این افراد، 3 قبضه کلت کمری، 2 دستگاه لیزر سیاه متصل به کلت کمری، 3 عدد صداخفه کن و تعداد زیادی گلوله کشف و ضبط شده است.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah