کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

راهپیمایی اعتراضی کارگران خدماتی خط ۳ مترو تهران

در پی عدم پرداخت حق و حقوق کارگران خدماتی خط ۳ مترو تهران، روز سه شنبه 8 مرداد ماه کارگران دست از کار کشیدند و به سمت ساختمان اصلی شرکت مترو شهرداری در پل کالج حرکت کردند.

این کارگران که از سال ۹۱ در استخدام شرکت پیمانکاری «پیمان مرو» مشغول به کار بوده‌اند، می گویند که پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود ۲۵۰ کارگر را پرداخت کند از بخش خدماتی پایانه فتح‌آباد خط 3 مترو تهران خارج شود.به گفته آنها؛ طی چند روزی که کارگران پیگیر مطالبات صنفی خود از پیمانکار فعلی شده‌اند، کارفرما به جای رسیدگی به مشکلات کارگان گفته است ” برای رسیدن به مطالبات وصول نشده خود می‌توانید طرح شکایت کنند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-