کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

دیدار -شێواز ئاست و ناوەورۆکی چالاکیە ئەدەبی هەنەرەیەکان وبارودۆخی کتێب ووەرگێران لە هەرێمی کوردستان