کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

دیدار انجمن صنفی معلمان مریوان با مادر شعبان محمدی

انجمن صنفی معلمان کردستان-سروآباد و مریوان با مادر شعبان محمدی، فعال صنفی معلمان مریوان که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، دیدار کردند.

وضعیت جسمانی شعبان محمدی در زندان اوین وخیم گزارش شده است. طی روزهای اخیر، این فعال صنفی معلمان طی تماس تلفنی با همسرش از وضعیت وخیم دستگاه گوارش، روده و کلیه‌های خود خبر داده بود و گفته نیاز به معالجه پزشکی مناسب و داروهای اختصاصی خودش دارد.