کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

حمله گارد زندان مرکزی کرج به زندانیان

گارد زندان مرکزی کرج  روز جمعه 7 آبان ماه در یورش به سالن ۶ این زندان، اقدام به اذیت و آزار زندانیان و سرقت اموال آنها کرد.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشری “نه به زندان – نه به اعدام” نیروهای گارد زندان مرکزی کرج به سالن ۶ این زندان یورش برده و در یک اقدام ضدانسانی زندانیان را از بند بیرون کرده و به هواخوری فرستاده و آنان را مجبور کردند که از صبح تا ساعت ۴ بعدازظهر در هواخوری زندان در سرما بمانند. این در حالی بود که نیروهای گارد در داخل سلول ها، اقدام به تفتیش، تخریب و سرقت اموال زندانیان کردند. گفته می شود عوامل این زندان پس از به سرقت بردن وسایل زندانیان، دوباره همان وسائل را با قیمت بالا به زندانیان فروختند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah