کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت اتحادیه معلمان ایرلند از اعتراضات معلمان در ایران

اتحادیه معلمان ایرلند به نمایندگی بیش از ۱۹۰۰۰ معلم و مدرس در ایرلند، با انتشار نامه ای در روز چهارشنبه 25 اسفندماه، از اعتراضات معلمین در ایران حمایت کرد.

نامه اتحادیه معلمان ایرلند از طرف دبیر کل این اتحادیه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال شده است. در قسمتی از این نامه آمده است،  ما معلمان ایرلند به شدت نگران هستیم که حکومت ایران به سرکوب و زندانی کردن معلمان به خاطر استفاده از حقوق اولیه انسانی شان که همانا آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمع است، اقدام کرده است. معلمان در حمایت از شرایط بهتر و دریافت حقوق معوقه خود درگیر اعتراضات و فعالیت های صنعتی بوده اند. اتحادیه معلمین ایرلند از اعتصابات و اعتراضات معلمان و خواسته های آنها بی هیچ چون و چرایی حمایت می کند. در همین راستا، اتحادیه معلمین ایرلند خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه مربوطه و سازمان های بین المللی حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت معلمان در ایران است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-