کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جمهوری اسلامی دشمن محیط زیست کردستان

گزارشهای رسیده حاکی است که  بار دیگر در این گرمای تابستان و فصل خشک سالی آتش های پراکنده به جان جنگلهای کردستان در رشته کوههای زاگرس افتاده اند. غالب آتش سوزیها ناشی از حضور نیروهای سپاه و ارتش در مناطق مرزی و تیراندازیهای نامسئولانه آنها است. اما این تنها آتش نیست که هر چند روز یکبار و در جائی جنگلها و مراتع این منطقه را نابود می کند. خبر می رسد که هنگ مرزی شهرستان بانه در مرز هنگه ژال و کنده سوره برای چندمین بار اقدام به قطع درختان بلوط کرده اند. قطع این درختان در عین اینکه ضربه کشنده ای به محیط زیست منطقه است در همان حال ضربه مستقیم به معیشت مردم روستاهای این منطقه نیز هست. زیرا علوفه زمستانی دامهای این منطقه اساساً از برگ این درختان تامین می شود

روندتخریبمحیطزیستدرنتیجهسیاستهایضدمردمیوندانمکاریهایرژیماسلامی  تنها مختص جنگلهای غرب ایران نیست. در سراسر ایران سالانه ۱۲۵ هزار هکتار از جنگل‌ها نابود می‌شوند. پیش‌بینی شده است که اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، ایران تا ۵۰ سال آینده جنگلی نخواهد داشت.

اما این روند در کردستان با قطع بدون رویه درختان جنگلی، آتش زدن جنگلها به بهانه تامین امنیت برای نیروهای سرکوبگر، دفع غیر بهداشتی پس مانده های شهری، سد سازی کارشناسی نشده، ساختمان سازی، جاده سازی و سد سازی با انگیزه سودجویانه و یا نظامی، خشک شدن تدریجی دریاچەهای ارومیه و زریبار، خشک شدن تالابها و غیره، با سرعت بیشتری پیش می روند. بر طبق ارزیابی فعالان  حفظ محیط زیست  طی ده سال گذشته حدود 4 میلیون هکتار از مجموع حدود ده میلیون هکتار جنگلهای زاگرس  در نتیجه آتش سوزیها و عوامل دیگر از بین رفته اند.

در استانهای کردستان و آذربایجان غربی نقش سپاه پاسداران در آتش زدن عمدی جنگلها، به دلایل امنیتی انکار ناپذیر است. اگر چه جمهوری اسلامی در طول چهار دهه بزرگ‌ترین و بیشترین ضربه را به محیط زیست ایران زده است، اما در کردستان در عین حال آگاهانه و بدلایل سیاسی و امنیتی به نابودی جنگل‌ها مشغول است.

نابودی این طبیعت زیبا و این مامن صدها نوع  از جانوران کمیاب، در مقابل چشمان دستگاههای عریض و طویل نظامی و اداری رژیم صورت می گیرد، بدون آنکه اقدام موثری برای متوقف کردن آن صورت گرفته باشد. این تنها مردم محل بوده اند که با دستان خالی و با به خطر انداختن جان خود، هر اندازه از جنگلها را که می توانستند از چنگ شعله های آتش رها کرده اند.خاموش کردن آتش در چنین ابعاد وسیعی جز با وسائل مدرن امروزی، از جمله هواپیماها و بالگردهای آبپاش مقدور نیست. سپاه پاسدارن و ارتش جمهوری اسلامی که هر روز در گوشه ای از ایران دست به مانورهای پر هزینه و پر سروصدا می زنند و در بسیاری مواقع خود مسبب این گونه آتش سوزیها هستند، از در اختیار گذاشتن تجهیزاتی که برای خاموش ساختن حریق در اختیار دارند، خودداری می کنند.

با درک چنین فاجعەای کە امروز و فردای محیط زیست را بە نابودی میکشاند، فعالان مدنی در کردستان بە منظور  دفاع از محیط زیست در مقابل این تخریبگری دست بکار شدەاند. این فعالان سعی  کردەاند کە توجە همگانی را بە این امر مهم جلب کردە و به سهم خود در بالابردن سطح فرهنگ پیشرو در این زمینه نقش ایفا کنند. اگرچه ابعاد خطراتی که محیط زیست کردستان را تهدید می کند، بسیار فراتر از دایره فعالیت این گروهها است، اما این حرکت در عین حال به رواج فرهنگ پیشرو و رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست کمک می کند.

حکومت فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی نه تنها تهدیدی است علیه میلیونها نفر از مردم کردستان و ایران، بلکه ادامه قدرت این رژیم اسلامی تهدیدی اساسی علیه محیط زیست و زندگی سالم برای مردم کردستان است .