کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

جانباختن یک جوان بلوچ توسط لباس شخصیهای رژیم در نیکشهر

روز یکشنبه 21 آبان ماه 1402، یک جوان بلوچ با نام “ادهم صلاح زهی” 33 ساله با شلیک نیروهای لباس شخصی رژیم در شهرستان نیکشهر جانباخت.

بر پایه گزارشها، “ادهم صلاح زهی” اهل روستای رونگ در شهرستان نیکشهر است و بدون دلیل خاصی توسط نیروهای لباس شخصی رژیم با شلیک گلوله کشته شده است. گفتنی است که جزئیات این حادثه روشن نیست.