کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در محکومیت صدور احکام اعدام

شمار زیادی از آزادیخواهان ایرانی ساکن آلمان، هلند، سوئد، فنلاند و دیگر شهرها روز دوشنبه 9 بهمن ماه با برپایی تجمع اعتراضی و سردادن شعار و ایراد سخنرانی،جنایات رژیم جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

تحصن اعتراضی ساکنان شهرهای نامبرده علیه موج جدید صدور احکام اعدام توسط رژیم اسلامی سپری کرده است.در این تحصن های اعتراضی شهروندان آزادیخواه،پوسترها و عکس‌هایی از چهار زندانی سیاسی و همچنین رضا رسایی و مجاهد کورکور و دیگر زندانیان سیاسی دربند در زندان‌های ایران و همچنین پوسترهای بزرگی با عکس‌هایی از اعدام‌شدگان زن و مرد چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی به‌نمایش گذاشته شد.