کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران شرکت نامی طیور گلستان

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019

روز دوشنبه 27 خرداد ماه، جمعی از کارگران شرکت نامی طیور گلستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.
کارگران شرکت نامی طیور گلستان واقع در غرب گرگان در خصوص اعتراضات خود می گویند، علاوه بر چندین ماه دستمزد معوقه، مدت 10 سال است که تاکنون عیدی، پاداش، و سنوات خود از نیز دریافت نکردها ند. گفتنی است این کارگران تاکنون چندین بار به اداره کار شکایت کرده اند ولی تاکنون جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اند.