کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فریبا اسدی در زندان کرج

فریبا اسدی، زندانی سیاسی سابق، علیرغم گذشت حدود  20روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج بسر میبرد.

طبق گزارشات منتشر شده سازمانهای حقوق بشری ،فریبا اسدی، زندانی سیاسی سابق، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج در بازداشت بسر میبرد.گفتنی است، پرونده خانم اسدی در شعبه 7 بازپرسی کرج، از بابت اتهامات پوشش اختیاری و تبلیغ علیه نظام در حال بررسی است. فریبا اسدی پیشتر به همراه سه هم پرونده ای خود در بهمن ماه سال ۹۹ از به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.