کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت روزنامه نگاران در ایران

کمیته و هیئت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در اطلاعیه ای عنوان کرد که 33 روزنامه نگار همچنان در بازداشت بسر میبرند و برخی از آنها به احکام سنگین محکوم شده‌اند.

این روزنامه نگاران در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. درهمین خصوص  فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به بازداشت گسترده خبرنگاران در ایران اعتراض کرد و خواهان آزادی ۳۳ روزنامه‌نگار ایرانی شد که در جریان اعتراضات اخیر مردمی بازداشت شدند و همچنان در زندان به‌سرمی‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، آمار روزنامه‌نگاران بازداشت یا احضار شده از آغاز اعتراضات سراسری اخیر حدود ۱۰۰ نفر بوده که تاکنون تعدادی از آنان با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.