کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع اعتراضی اینتر‌ن‌های بیمارستان شهید بهشتی

روز یکشنبه ۲6تیرماه، اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی برای دومین روز پیاپی در بیمارستان شهدای تجریش دست به اعتصاب زدند.

این تجمع در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات دانشگاه به خواسته‌های اینترن‌ها انجام شده است. اینترن‌های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی نسبت به مشخص نبودن زمان پرداخت معوقات خود اعتراض دارند. شایان ذکر است، پس از چندین هفته از آغاز اعتصاب کارورزان دانشگاه‌های شهر تهران، این بار کارورزان پزشکی بهشتی نیز برای رفع مشکلات خود اقدام به تجمع اعتراضی و اعتصاب کردند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-