کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان شهرستان باوی

روز شنبه ۶ آذر، جمعی از کشاورزان شهرستان باوی در استان خوزستان، در اعتراض به عدم تامین حقابه کشت پاییزه خود، در مقابل درب شرکت آبیاری اراضی شرق کارون واقع در اهواز، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان حاضر در این تجمع، خواستار عمل به وعدەهای پیشین مدیران سازمان آب وبرق استان و انجام تعهدات خود در قالب مصوبات شورای آب استان شدند. طبق گزارش ها، علیرغم وعده سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص تامین حقابه ۵۰ درصد اراضی موضوع قراردادهای سال ۹۹، با گذشت دو ماه از پاییز، کماکان این امر تحقق نیافته و تمامی کشت های صورت گرفته توسط کشاورزان، در آستانه نابودی است.