کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه روغن نرگس شیراز

گروهی از کارگران کارخانه روغن نرگس شیراز روز سه شنبه 1 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حق بیمه های خود به سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض “طی مدت ۲ ماه است که بیمه هیچ یک از کارگران رد نشده این در حالی است که از سوی مجموعه کارخانه عنوان شده که مشکل بیمه کارگران طی این مدت رفع شده است اما با مراجعه و پیگیری کارگران هیچ گونه پولی به حساب بیمه واریز نشده است. “ وی همچنین افزود، “این کارخانه به دلیل نداشتن مواد اولیه جهت تولید روغن حدود ۳ ماه است که تولید آن صفر بوده و تنها ۲ روز در ماه‌های خرداد و تیر تولید داشته و مابقی روزها تعطیل بوده است.”

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-