کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فروشگاههای زنجیره ایی قزوین

گروهی از کارگران فروشگاههای زنجیرهایی قزوین روز جمعه 5 اسفند ماه در اعتراض به محرمیت کارگران فروشگاه های زنجیره ایی از حقوق قانونی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض عدم بازرسی اداره کار از فروشگاههای زنجیره‌ای را یکی از مهمترین دلایلی عنوان کرد که موجب شده کارگران این فروشگاه‌ها که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها کارگران زن هستند، از شرایط کاری خود ناراضی باشند. این کارگر به اجرا نشدن قانون کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری کارگران شاغل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد وگفت: ساعات کار طولانی، فقدان خدمات حمایتی، تاخیرهای طولانی در پرداخت بیمه کامل و دستمزدها و عدم امنیت شغلی در صدر مشکلات شغلی این کارگران قرار دارد.