کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

گروهی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور روز شنبه 28 خرداد ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، حدود ۷۰ نفر از مجموع ۳۶۰ نفر از کارگران خدماتی که تحت مسئولیت یک پیمانکار در شهرداری نیشابور مشغول کارند، مشمول طرح تبدیل وضعیت هستند که علارغم پیگیری‌های زیاد سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. وی همچنین می افزاید کارگران خواستار اجرای هرچه سریعتر این قانون در شهرداری می باشند و تا رسیدن به این خواسته دست از اعتراض برنخواهند داشت.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-