کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع کارگران شرکت سیمان ایلام

جمعی از کارگران شرکت سیمان ایلام روز دوشنبه 22 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان، در محوطه این شرکت تجمع کردند.

خواسته اصلی کارگران سیمان ایلام، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی، عنوان شده است. به گفته یکی از کارگران؛ علیرغم اینکه  امسال رکورد تولید کلینکر در کارخانه نسبت به سالهای قبل بیشتر بود اما کارگران همچنان از حداقل‌های مزدی محرومند. شایان ذکر است که این کارگران همچنین خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.