کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران سیمبان منطقه برق پرند

کارگران سیمبان منطقه برق پرند روز چهارشنبه 30 آذر ماه در اعتراض به قراردادهای کاری و مشکلات شغلی خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران، چندین سال است کارگران سیمبان از مسئولان شرکت درخواست تبدیل وضعیت و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی را کرده‌اند اما تغییری در روند شغلی و میزان دستمزد علارغم افزایش چند برابری قیمت مواد مصرفی و غیرمصرفی ایجاد نشده است. این کارگران همچنین به دستمزد حداقلی و نداشتن امنیت شغلی در محل کار خود اعتراض دارند. آن‌ها درخصوص مطالبات خود می‌گویند: هر یک از کارگران با سوابق کاری بالا در سخت‌ترین شرایط مشغول کار هستند اما حداقل حقوق دریافتی کفاف مخارج زندگی کارگران را نمی‌دهد.