کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع  پرستاران طرحی زنجان

گروهی از پرستاران طرحی زنجان روز یکشنبه 12 تیر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و ناامنی شغلی خود مقابل استانداری و دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند.

معترضان که پرستاران طرحی و پایان طرحی بدون سهمیه ایام کرونا بودند، از تبعیض در تبدیل وضعیت خود اعتراض دارند. آنها می‌گویند  وزارت بهداشت زیر عنوان سهمیه ایثارگران شماری از افراد وابسته به بسیج و دیگر ارگان‌های امنیتی را تبدیل وضعیت کرده است. ولی به پرستارانی که در دوران کرونا بیشترین خدمات را ارائه داده اند، اعلام کرده است تبدیل وضعیت شامل حال آنها نمی‌شود. گفتنی است پرستاران طرحی به‌دلیل قرارداد موقت در صورتیکه تبدیل وضعیت نشوند، هر لحظه در معرض اخراج قرار دارند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-