کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری خرمشهر

جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر  روز پنجشنبه شش آبان ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و برای چندمین بار در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده،  کارگران شهرداری خرمشهر ۶ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. آنها در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند. به گفته نماینده کارگران، آنها تا پایان روز چهارشنبه ۵ آبان‌ماه،  بایستی حقوق پایه ۲ ماه خود را دریافت می‌کردند. اما تاکنون این کار صورت نگرفته است. وی همچنین می افزاید، کارگران شهرداری خرمشهر از سال ۹۹ تاکنون، مطالبات مزدی و حق بیمه خود را به صورت ناقص دریافت کرده‌اند. با وجود جابجایی چندین شهردار در این مدت، اما هنوز حقوق‌های عقب‌افتاده آنها پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah