کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع فعالین مدنی سردشت

روز شنبه 3 مهر ماه شمار زیادی از فعالین مدنی شهرستان سردشت به منظور محکوم کردن گروهی که طی هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر تجاوز آنها به چندین زن و دختر منتشر شده بود، در یکی از میادین سردشت  تجمع کردند.

روز شنبه شماری از فعالین سردشتی با انتشار فراخوانی اعلام کرده بودند که “در راستای مقابلە با هرگونە تجاوز و بازگرداندن امنیت و اسایش و محکومیت هرگونە تعدی، فریاد دادخواهی و  سزاخواهی متهمان را بلند خواهند کرد.”  این تجمع اعتراضی در حالی برگزار شد که شهرستان سردشت پس از انتشار این بیانیه به شدت میلیتاریزه شده و دادستان هم اعلام کرد که با هرگونه تجمع و اعتراضی برخورد خواهد شد. گفتنی است طی هفته گذشته شماری از فعالین مدنی سردشت به همراه چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان با انتشار مطالبی از یک باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در شهرستان سردشت پرده برداشتند که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah