کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی کارکنان طرح سلامت در شیراز

روز دوشنبه 27 فروردین ماه جمعی از مراقبین سلامت خصوصی و ماماها در شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن ۳۰ ماه حقوق معوقه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان طرح سلامت با در دست داشتن بنر و پلاکاردهای اعتراضی در مقابل استانداری شیراز خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،پرداخت منظم حقوق،تبدیل وضعیت و حذف شرکت های پیمانکاری شدند.همچنین در گزارشی دیگر آمده است که شماری از کارکنان شرکتی مراکز بهداشت و درمان،مراقبین سلامت،کارشناسان تغذیه و ماماهای شیراز نیز در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق، مزایا و قراردادهای خود در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند.