کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در یزد

جمعی از وکلای دادگستری در استان یزد،روز سه شنبه 21 شهریور ماه در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان،دست به برگزاری تجمع زدند.

تجمع این وکلا در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت و تنزل جایگاه نهاد وکالت، صورت گرفته است.بر اساس مصوبه جدید مجلس،قرار است صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.