کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی مردم گلباف کرمان

روز جمعه ۷ آبان مردم گلباف در اعتراض به تصمیمات استانداری در رابطه با تقسیم شهرستان کرمان تجمع کردند.

براساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، معتراضان با سردادن شعارهای اعتراضی  خواستار لغو طرح تقسیم کرمان به دو استان شدند. به گفته این شهروندان اخیراً مطلع شده اند که  “موسی غضنفرآبادی” نماینده مجلس رژیم، طرحی را در مجلس پیگیری می‌کند که به موجب آن، بخشی از استان کرمان به عنوان یک استان جدید در تقسیمات کشوری شناخته شود.