کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستیاران پزشکی در تهران

صبح روز شنبه 14 مرداد ماه جمعی از دستیاران پزشکی شرکت کننده در آزمون گواهینامه تخصصی ۱۴۰۲ در مقابل وزارت بهداشت رژیم در تهران تجمع کردند.

 آزمون ارتقاء دستیاران و گواهینامه دستیاران پزشکی روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. پس از برگزاری آزمون، دستیاران پزشکی موارد مورد اعتراض خود را به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج کنند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخ روشن و شفافی به آنها نداده است. معترضان نسبت به” رعایت نشدن استاندارد تاکسونومی سوالات، عدم رعایت اصل طراحی سوال،  تعداد زیاد سوالات غلط و چند گزینه ای و یا دارای مشکلات علمی و مفهومی، اعتراض دارند.