کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی بازنشستگان در کابل

جمعی از بازنشستگان ساکن کابل روز یکشنبه 16 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداتخت مستمری های خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته بازنشستگان معترض، سه ماه پس از اینکه هیات موظف طالبان، طرزالعمل پرداخت حقوق بازنشستگان را تصویب کرد، شماری از بازنشستگان ،هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند. آنها می گویند پرداخت مستمری بازنشستگان پس از به قدرت رسیدن طالبان، متوقف شده است. نماینده معترضان در این خصوص گفته است، حدود ۱۵۰ هزار کارمند بازنشسته م بیش از یک و نیم سال است که منتظر دریافت حقوق ماهانه خود هستند و شماری زیادی از آنها در زمستان سرد به دلیل نداشتن امکانات مالی برای زنده ماندن تقلا می‌کنند. تاکنون بازنشستگان چندین بار در برابر اداره خزینه بازنشستگان در کابل دست به اعتراض زده‌اند اما مقام‌های طالبان می‌گویند منتظر «دستور مقام رهبری» خود هستند.