کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد دکتر جعفر شفیعی در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه ششم آبان ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جانباختن دکتر جعفر شفیعی مراسمی برگزاری کردند.
این مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سکوت با قرائت قطعه شعری شکسته شد. درادامه حاضرین در مورد مواضع کومه له و حزب کمونیست ایران به بحث وگفتگو پرداختند و عهد بستند که تا آخرین توان ادامه دهند راه پررهرو دکتر جعفر و تمامی جانباختگان راه آزادی باشند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah