کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

برگزاری اعتراضات ضد دولتی در تایلند

روز چهارشنبه 23 مهر ماه هزاران نفر از شهروندان تایلند در اعتراض به بازداشت سه نفر از رهبران اعتراضات به خیابان آمدند.

معترضان ضد دولتی که از شب سه شنبه هفته جاری در نزدیکی دفتر نخست وزیری چادر زده بودند، در ساعات اولیه روز چهارشنبه با سربازان و پلیس درگیر شدند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور هستند که پیشتر فرمانده ارتش بود. برخی معترضان همچنین از این فراتر رفته و آشکارا نسبت به سلطنت قدرتمند تایلند اعتراض دارند.