کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کلن، روز شنبه 2 مهر ماه تظاهرات باشکوهی در میدانِ “برسلاوا پلاتز” شهر کلن آلمان برگزار شد.

فراخوان دهندگان آکسیون تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران- واحد کلن آلمان، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، اتحادیه زنانِ کُرد آلمان و جامعه زنان آزاد شرق کردستان( کژار) بودند. در این تظاهرات فعالین مستقل و احزاب و سازمان‌های چپ، سوسیالیستِ و کمونیست آلمان و ترکیه نیز حضور داشتند. د رجریان این آکسیون، نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی سخنانی ایراد کردند. در این تظاهرات موزیک‌های انقلابی و یک تئاتر کوتاه نیز در پشتیبانی از رهایی زنان اجرا شد. تظاهرات با تاکید بر ادامه و استمرار چنین حرکت‌های باشکوهی، بعد از چند به پایان رسید.