کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سرود کردی

با هەموو جوتیار و پاڵەو ڕەنجبەران

پست های مرتبط این دسته

ئازادی بەرابەری حکومەتی کاریگەری

-

ئاگری شۆرشمان

-

ئامان لەرزانە 1

-

ئاگره سوره

-

ئامان لەرزانە 2

-

بەڕێزە گیان بازیتان

-