کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعلام اعتصاب عمومی در دو استان سوریه

به دنبال فراخوان از پیش اعلام شده، روز یکشنبه 29 مرداد ماه کلیه مغازه داران و کسبه استانهای السویداء و درعا سوریه دست به اعتصاب زده و از بازگشائی محل کسب خود امتناع کردند.

برا اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در جریان این اعتصاب، جادههای شهر نیز با با ایجاد موانع بسته و عبور و مرور متوقف شده بود. گفتنی است فراخوان اعتصاب عمومی در استان السویداء و درعا در اعتراض به وضعیت بد معیشتی منتشر شده است.