کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام سه زندانی دیگر در کرج

سحرگاه چهارشنبه هجدهم مردادماه، حکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد.

هویت سه زندانی اعدام شده، امیر جهانگیری، محسن و سجاد (نام خانوادگی نامشخص) احراز شده است. این سه زندانی در تاریخ دوازدهم مردادماه سال جاری جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده بودند. از سوی دیگر، روز پنج شنبه نوزدهم مردادماه، سه زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند جهت اجراری حکم به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت این زندانیان تاکنون منتشر نشده است.